کاربر میهمان - ورود اعضاء35.175.248.25
  • ابتدا بايد دسته بندي را انتخاب کرده تا با توجه به دسته بندي، موضوع تغییر یابد در اين زمان شما موضوع را هم انتخاب کرده آدرس و ... را وارد و ارسال کنيد.
  • پس از ارسال به شما يک شماره پيگيري اختصاص داده مي شود که بايد آن را نزد خود نگه داريد تا براي پيگيري وضعيت پيام از آن استفاده کنيد. ( وضعيت پيام خود را پس از حداقل 24 ساعت چک کرده تا از نتيجه مطلع شويد ) .
 
    
طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد